SOLXYZ 株式会社ソルクシーズ

2020年08月28日 (金)

機関投資家向け説明資料と動画を掲載しました

 2020年12月期 第2四半期 機関投資家向け説明資料(2,592KB)

 2020年12月期 第2四半期 機関投資家向け説明動画(機関投資家・アナリスト向け)
   ※外部サイトへ遷移します。

戻る
トップに戻る